phun sơn nhũ bạc

Sơn nhũ bạc là màu sơn đặc biệt cho bề mặt sản phẩm lóng lánh mang ánh kim vô cùng đẹp mắt. Khi sử dụng sơn nhũ bạc cần lưu ý như sau:

  • Khuấy kỹ sơn trước khi phun.
    phun sơn nhũ bạc
  • Sử dụng súng phun và phun lớp thật mỏng với nhiều lượt súng (6-10 lượt) để đảm bảo độ phủ và ánh bạc sáng.

phun sơn nhũ bạc

Chú ý: Phun càng nhỏ súng, nhiều lượt thì độ sáng sẽ càng cao.

phun sơn nhũ bạc

Trả lời